• +359 888 939 947
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#Отговорни: КСО практики и социално предприемачество

Социалната корпоративна отговорност е отговорността на организацията за решения и дейности й върху обществото и околната среда, така че да съдейства за устойчивото развитие, да отчита очакванията на заинтересованите страни.

Също така да бъде в съответствие със законодателството и международните норми на поведение. Да бъде интегрирана в цялата организация и прилагана във взаимоотношенията й.

Предаване: 100% будни, 21.12.2020