• +359 888 939 947
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Prilojenie 1.4 Plakat ОПИК.001Проект и главна цел процедура:
BG16RFOP002-2.073: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Айс – Оупън ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-0860-C01
Обща стойност: 4 033 лв., от които 3 428.05лв. европейско и 604.95 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.